Danışma Kurulu

Adı Soyadı : Muhsin DOĞAROĞLU
Ünvan : Prof. Dr.
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mdogaroglu@gmail.com

Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum