Yönetim Kurulu

Adı Soyadı : ALİ OSMAN ÖZTÜRK
Ünvan : Prof. Dr.
Birim : REKTÖRLÜK
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aoozturk

Adı Soyadı : ALİ SALUR
Ünvan :
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/alisalur

Adı Soyadı : NAKİ ÇOLAK
Ünvan :
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/nakicolak

Adı Soyadı : ENGİN ŞENEL
Ünvan :
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/enginsenel

Adı Soyadı : FATİH ŞANÖZ
Ünvan :
Birim :
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/fatihsanoz

Adı Soyadı : DOĞAN DEMİRCİ
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/dogandemirci

Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum