Yönetim Kurulu

Adı Soyadı : Şeyma Aydemir
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/seymaaydemir

Adı Soyadı : Güngör Karakaş
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/gungorkarakas

Adı Soyadı : Özgen Yılmaz
Ünvan : Dr. Öğr. Üyesi
Birim : Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ozgenyilmaz

Adı Soyadı : Eda İlhan Dinçer
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/edailhan

Adı Soyadı : İbrahim İlker Yurttaş
Ünvan : Öğr. Gör.
Birim : Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ibrahimyurttas

Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 Çorum